Tag Archives: cách phỏng vấn ứng viên

Những cữ chỉ bàn tay sẽ khiến bạn mất điểm khi đi phỏng vấn

Ngôn ngữ của bàn tay có thể giúp lời nói trở nên thuyết phục hơn nhưng hành động khua múa liên tục không đâu vào đâu sẽ khiến cho nhà tuyển dụng tưởng bạn là diễn viên xiếc đấy. Có thể bạn không tin nhưng chính bàn tay của bạn có thể  tạo ra “ma more »

Giải mã những cuộc phỏng vấn thành công

  Bạn được mời đi giới thiệu với các thành viên trong công ty? Đó là một dấu hiệu cực kỳ tốt. Nhà tuyển dụng thật sự muốn bạn hợp tác với công ty họ ngay, và không hề do dự khi giới thiệu bạn với các thành viên trong công ty – những đồng nghiệp more »