Tag Archives: lương làm việc

Nên Làm Gì Khi Lương Đồng Nghiệp Cao Hơn Lương Bạn?

Khi đến dịp xét tăng lương, bạn phải thực tế về mức sẽ được điều chỉnh. Trừ phi bạn được thăng chức hoặc đảm nhận thêm vai trò mới, bạn sẽ không thể có mức tăng khủng. Khi đó, cách thức giúp bạn giảm chênh lệch với mức lương đồng nghiệp là yêu cầu thêm more »