Tag Archives: việc làm bán thời gian

Giải mã những cuộc phỏng vấn thành công

  Bạn được mời đi giới thiệu với các thành viên trong công ty? Đó là một dấu hiệu cực kỳ tốt. Nhà tuyển dụng thật sự muốn bạn hợp tác với công ty họ ngay, và không hề do dự khi giới thiệu bạn với các thành viên trong công ty – những đồng nghiệp more »

Nên làm gì khi người phỏng vấn im lặng

  - Mang theo danh sách các dự án mà bạn đã hoàn thành xuất sắc để nhà tuyển dụng thấy được năng lực của bạn và có thể đặt câu hỏi về các dự án mà họ thích thú và quan tâm.                     Buổi phỏng more »