4 kiểu người suốt đời có thể sẽ không bao giờ tìm được việc làm

Có nhiều ứng viên vì quá nôn nóng trong việc săn việc, nên họ đã bộc lộ những sở đoản tai hại khiến các không bao giờ muốn họ là nhân sự của công ty mình.

Minh Hiếu – Nguồn Báo Lao Động

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>